Om

Podcasten A-ordet handlar om mötet mellan kristen tro och anarkism, vad som händer politiskt, praktiskt och teologiskt i det mötet.

A-ordet handlar också om vad det innebär att vara anarkist och vad det innebär att vara kristen på samma gång. Att göra upp med hierarkier såsom homofobi och patriarkat inom kyrkan, samt vad anarkister kan lära sig av Jesus och de rörelser jesus-personen inspirerat.

Med anarkism menar vi den politiska tankeströmning som strävar efter ett samhälle byggt på frivilliga samarbeten och frivillig organisering.

Med kristen tro menar vi sökandet efter en gud som vill vara vår vän och en grund som vi kan bygga liv och gemenskap på. En gud vi finner genom att följa Jesus exempel i gemenskap med andra människor.

Det perspektiv som uppstår i mötet mellan anarkism, kristendom och andra perspektiv behöver komma till uttryck och propageras i dagens tröstlösa värld.

z35W7z4v9z8w